V jednotě s naším papežem Františkem a Billem Gatesem – očipováni a zredukováni do pekla

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://cos.tv/videos/play/23814212068085760 https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/a152b568-1ca3-4f98-896c-5337042ecf7e

https://lbry.tv/@Patriarchate:4/v-jednote-s-Frantiskem-a-Billem-Gatesem-ocipovani:7 https://videos.utahgunexchange.com/watch/_HBJ3tUFnnabjZSn.html

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=45015

https://bcp-video.org/cz/v-jednote-s-nasim-papezem-frantiskem-a-billem-gatesem-ocipovani-a-zredukovani-do-pekla/

Odebírat aktuální informace od BKP http://eepurl.com/gQZMTD

Po první vlně umělé pandemie je bezdůvodně prosazována druhá vlna. Mezi hlavní propagátory patří, kromě těch skrytých, i tzv. papež František, i moskevský patriarcha Kirill. Oba mají na svědomí vydání příkazů k zneuctívání eucharistického Krista, tedy ke zločinu svatokrádeže.

Česká viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. se k umělému vzniku pandemie vyjádřila: „Je nejvyšší čas vystoupit proti testování bezpříznakových jedinců. V opačném případě nebude v budoucnu problém si vybrat jakýkoliv jiný virus a stejným způsobem začít hon na pozitivní a pak testovat zdravé, lehce nemocné, těžce nemocné i umírající. Ve všech skupinách budou pozitivní a pandemie s milióny mrtvých nikdy neskončí. Např. rhinovirus sice většinou dělá jenom rýmu, ale může být také nebezpečný... Až 9,6 % hospitalizovaných seniorů s rhinovirem zemře právě na zápal plic.“ Nikdo ale kvůli rýmě nepropadá hysterii.

Němečtí lékaři žádají, aby ti, kdo organizují celosvětový podvod s koronavirem, byli pohnáni k zodpovědnosti a postaveni před soud.

Masmédia nonstop vymývají mozky děsivými scénáři, jak lidé masově umírají na koronavirus. Loajální lékaři byli upláceni, aby téměř u každého úmrtí uváděli, že dotyčný zemřel na koronavirus. Ve skutečnosti šlo o infekci, na kterou umírá lidí přibližně tolik jako na běžnou chřipku. Tedy žádný důvod k panice nebyl. Nešlo o zdravotní, ale o politickou akci. Vše bylo předem naplánováno. Nesmyslná karanténa byla v létě částečně přerušena, a od 1. 10. nastala druhá vlna. 18. 10. 2020 proběhly velké protesty občanů v Praze a 17. 10. v Bratislavě. Byly rozehnány těžkooděnci a vodními děly.

Lékaři, kteří odvážně mluví pravdu, jsou perzekvováni. Vyjádřili se, že nošení roušek není ochranou před viry, ale vede ke ztrátě imunity. Rovněž PCR testy, které stály miliony dolarů, jsou zbytečné. Začátkem druhé vlny se přešlo na antigenní testy. Na Slovensku bylo vyhlášeno, že budou použity k celoplošnému testování. Zdraví lidé jsou naháněni na testy a masmédia vyvolávají hysterii a strach. Přitom vymysleli bezsymptomovou nemoc, což znamená, že kohokoliv zdravého mohou označit za nemocného, argumentovat testem a tvrdit, že je důvod k vakcinaci.

Co se týče vakcinace, skuteční odborníci varují, že současné vakcíny narušují RNA a DNA a mohou tak změnit lidskou přirozenost. Taková vakcinace je zločinem proti lidskosti! Lidé jsou neustálým zastrašováním a mantrováním v masmédiích už tak oblblí, že jsou schopni uvěřit, že ač nemají žádné nemoci, jediným východiskem pro ně je přijmout vakcínu. Ta jim ale zničí zdraví a navíc z nich udělá bioroboty napojené na umělou inteligenci.

Kdyby s takovým bláznovstvím někdo vystoupil ještě před několika desetiletími, každý by si zaklepal na čelo a vysmál by se mu. Jenže dnes je toto šílenství postupné sebevraždy reálně naplánováno. Lidé to vědí, tolerují a nechají se táhnout na vařené nudli do sebezničení duchovního i fyzického, časného i věčného. Tento plán by zkrachoval, kdyby církev nestáhla svou zradou Boha prokletí. Kde nastal zlom normálního kritického myšlení, spojeného s pravdou a morálními principy? Duchovní zlom nastal na II. vatikánském koncilu! (1962-65) Pod dvouznačnými termíny byla naplánována postupná sebedestrukce církve, a tím i křesťanských národů.

Kromě dvouznačných pojmů koncil nese vinu i na tom, že nezastavil proces šíření modernismu, který byl odsouzen encyklikou Pascendi Dominici Gregis v roce 1907. Za půl století, v němž proběhly dvě světové války, Jan XXIII. – stoupenec modernismu (1911) na papežském stolci (od 1958) – určil modernisty za moderátory koncilu. Koncil de facto schválil bludy modernismu – největší bludy proti Kristu. Modernisté, dnes církevní liberálové, rozdělují Krista na historického a na Krista víry, který prý je mýtus. Pokoncilní duch pak v důsledku popřel i božskou inspiraci Písma i Kristovu vykupitelskou smrt (arcib. Zollitsch 2009 vyhlásil, že Kristus zemřel pouze ze solidarity s trpícími). Církevní liberálové rovněž učí, že Kristus reálně a historicky nevstal z mrtvých, ale prý pouze nadhistoricky, symbolicky a eschatologicky.

S narušenou věroukou padla i morálka. František důsledně, odvolávaje se na koncil, ruší objektivně platné morální normy, slovy i gesty legalizuje homosexualismus, chrání homosexuální síť v církvi na nejvyšších místech, a také první odstartoval nesmyslnou karanténu uzavřením chrámů, dokonce i na největší velikonoční svátky. Před vyhlášením karantény Bergoglio intronizoval ve Vatikánu démona Pačamamu, což je znakem totálního odpadu od Boha. V tomto roce vydává dokumenty, které prosazují „vakcinaci pro všechny“. Tímto bojkotuje skutečné odborníky v medicíně. On dobře ví, že vakcinace je už spojena s čipizací a je zločinem proti lidskosti! Člověk přestává být svobodným tvorem a stává se jakýmsi biorobotem. Apokalypsa proto varuje předpovědí časných trestů – vředů – a věčným trestem zavržení v ohnivém jezeře!

Dnes už není dovoleno položit otázku k odhalení pravdy ohledně genocidní vakcinace.

Podobně není možné položit otázku, je-li Bergoglio právoplatným papežem, nebo neplatným. Tyto podstatné otázky jsou smeteny ze stolu.

Je nepochopitelné, že dodnes biskupové a kněží denně ve svaté liturgii svolávají prokletí na církev a na svět, když před lidmi vyjadřují duchovní jednotu s největším nepřítelem Krista – Františkem. Toto je šílenství v církvi a toto šílenství a prokletí dopadlo i na lidstvo. Nyní nese už i viditelné ovoce v prosazování vakcinace a čipizace. Je to plán redukce, tedy genocidy lidstva. Cílem je věčné zavržení duší! Vedení církve ale dodnes notoricky odmítá pravdivé pokání. Proto prokletí dopadá na celý svět. Kvůli prokletí lidé už nejsou schopni rozlišit naprogramované bláznovství. Politici, volení lidmi, místo toho, aby sloužili vlastním národům, vedou je do záhuby. Proto už dnes hlavní distributor vakcín, Gates, mohl otevřeně povědět: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%,“ tedy o jednu miliardu. Pak přijdou další etapy a zůstane prý jen zlatá miliarda! Bergoglio podporuje tuto genocidu, proto biskupové a kněží by měli důsledně v liturgii dodávat „v jednotě s naším papežem Františkem a Billem Gatesem“ očipováni a zredukováni do pekla.

Budou biskupové a kněží konat pokání a přestanou konečně mantrovat jednotu s vrahem církve a lidstva?

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

21.10.2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.